• Legaltrans - översättare och juris kandidat - Dirk Lübbers, Översättningar från svenska till tyska Hamburg
 • Dirk Lübbers - Översättningar från svenska till tyska, Hamburg
deutsch english svenska espanol

Välkommen till Trans-tEXT.de!

Välkommen till
Trans-tEXT.de!

Som statligt examinerad, auktoriserad översättare (Hamburg) översätter jag facktexter från följande språk till tyska:
 

•  Svenska
•  Spanska
•  Engelska
 

Mina specialområden är juridik och ekonomi. Jag är medlem i facköversättarföreningarna SFÖ och BDÜ (Tyskland). Med min bakgrund som utbildad jurist (motsvarande tingsmeriterad svensk jurist), examinerad, auktoriserad översättare (motsvarar svensk auktoriserad translator) och ekonom har jag den kunskap som behövs för att översätta avtal, korrespondens, domar, handlingar, testamenten och andra juridiska och ekonomiska texter. Jag sätter kunden i centrum och levererar alltid texter av högsta kvalitet i rätt tid och till rätt pris.

Texternas kvalitet garanteras genom att jag

 • låter personer med kvalificerad fackkunskap korrekturläsa alla texter,
 • använder moderna översättningsverktyg (Trados och Multiterm, som garanterar en konsekvent använd terminologi),
 • utför omfattande terminologisk research med hjälp av bl.a. nätverk som består av flera hundra översättare,
 • översätter enbart till mitt modersmål,
 • formaterar översättningen som originalet.

För att garantera kvaliteten på översättningsuppdrag som utgår från tyska samarbetar jag med mycket kvalificerade översättarkollegor som uteslutande arbetar från tyska till sitt modersmål.

» Hur man beställer...


 

Mina tjänster (avser tyska texter):

 

 • Korrektur av ortografi, interpunktion och grammatik i alla typer av texter. Granskning görs enligt de nya tyska skrivreglerna (eller, på kundens begäran, enligt de gamla reglerna). Granskning och korrekturläsning av andras översättningar.
   
 • Språklig bearbetning av alla textsorter.
   
 • Genomgång av examensarbeten, inlämningsuppgifter, doktorsavhandlingar etc. för studenter och doktorander som inte har tyska som modersmål.